• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Burs i Internatu w Lublinie

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

02.08.2021

Rekrutacja uzupełniająca do burs i internatu na rok szkolny 2021/2022 !

5 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do burs i internatu, prowadzonych przez Miasto Lublin.  
O przyjęciu na wolne miejsca decyduje kolejność złożenia dokumentu - wniosek dostępny będzie od 4.08.br. w poszczególnych placówkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji o trybie przyjęcia oraz dostępności miejsc, zalecamy kontakt z sekretariatem wybranej bursy.

Posiadamy jeszcze wolne miejsca:
- w Bursie nr 5 ( ul. Pogodna 52A), w grupie dla chłopców;
- w Bursie nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych (ul. Zemborzycka 82), w grupach dla dziewcząt i chłopców;
- Bursie nr 8 przy Zespole Szkół Budowlanych ( ul. Słowicza 3), w grupach dla dziewcząt i chłopców;
- Internacie Technikum Elektronicznego ( ul. Wojciechowska 38), w grupie dla chłopców.

Zapraszamy!

Listy kandydatów zakalifikowanych i potwierdzenie woli zamieszkania

02.08.2021

Szanowni Państwo,

w dniu 2.08.2021r. opublikowano listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych burs.

Status kwalifikacji można sprawdzić logując się na konto kandydata lub sprawdzając na listach wywieszonych w bursie.


Kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani do potwierdzenia woli zamieszkania przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego poprzez złożenie oświadczenia nr 2 w terminie od 2 sierpnia 2021 roku godz. od godz. 12.00 do 04 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00.

1)      Oświadczenie rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni podpisują podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (podpisem epuap);

2)     lub dołączają do wniosku zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia i wysyłają go elektronicznie;

3)      lub dostarczają wersję papierową podpisanego oświadczenia do placówki kwalifikacji.

4)     W przypadku braku możliwości w wyznaczonym terminie (spowodowanych sytuacją związaną z epidemią) złożenia oświadczenia rodzice kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora placówki, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej oraz ustala z dyrektorem placówki najbliższy możliwy termin dopełnienia formalności. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z miejsca w placówce, do której składa wniosek.

 Publikacja list przyjętych - 05.08.2021r. godz. 10:00

Wnioski podpisane elektronicznie - uwaga

26.07.2021

Szanowni Państwo,
jeżeli podpisali Państwo wniosek podpisami elektronicznymi obecnie niezbędne jest dołączenie do wniosku oświadczenia nr 1.
W tym celu należy:
- odblokować podpisy
- wczytać do systemu oświadczenie nr 1 i w tabeli zmień dane osobowe zmienić w kryteriach zapisy odpowiednich pól, przy których widoczny jest komunikat "kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną" na tak lub nie.
Komisja rekrutacyjna zweryfikuje Państwa odpowiedzi na podstawie oświadczenia, ale nie może zmienić zapisów w Państwa wniosku.
Brak zmian w tabeli będzie skutkował brakiem punktów za określone kryterium.

Ponownie  należy podpisać wniosek podpisami elektronicznymi.

Rekrutacja do burs i inetrnatu

27.04.2021

Informujemy, że 17 maja br. rozpocznie się procedura rekrutacji do burs szkolnych i internatu na rok szkolny 2021/2022.

Łącznie dysponujemy 1297 miejscami w następujących placówkach:
1. Bursie Szkolnej nr 1
2. Bursie Szkolnej nr 2
3. Bursie Szkolnej nr 3
4. Bursie Szkolnej nr 5
5. Bursie Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych
6. Bursie Szkolnej nr 8 przy Zespole Szkół Budowlanych
7. Internacie Technikum Elektronicznego

W związku z trwającym remontem i przeprowadzaną termomodernizacją budynków w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, informujemy Kandydatów składających wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej nr 7, że może zaistnieć sytuacja miesięcznego opóźnienia zakwaterowania zakwalifikowanych wychowanków!!! 

W celu otwarcia listy poszczególnych placówek należy w zakładce "Oferta" wybrać "szukaj", a później zapoznać się z ofertą wybranej bursy lub internatu.

Zapraszamy !!!!!